Võit!

„Edasi Eesti“ saavutas loovtööde konkursil “Maailmariik Eesti” arvutimängude kategoorias III kooliastme tööde seas esikoha. Uudis: https://koolielu.ee/info/readnews/507810/opilased-on-loovad-ka-digimaailmas Tulemused: https://www.hitsa.ee/konkursid/opitoad/opilaskonkurss-2015-16/digiloovtoode-voistlus/tulemused